Μέσα στην κατηγορία Φιλοξενία

Φιλοξενία Κοινοπραξία. Ελεύθερο πρότυπο για τη φιλοξενία με το WordPress

hostingconsortium Κοινοπραξία φιλοξενεί ένα WordPress θέμα που είναι πολύ ενδιαφέρον για τους χρήστες που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους υπηρεσία φιλοξενίας. Η διάταξη αυτού του προτύπου έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί 3 ή 4 στήλες. Το πλάτος είναι σταθερό και έχει πλαϊνή μπάρα στα δεξιά έτοιμο προς χρήση widgets. Επιπλέον έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να περιέχει 125 x 125 pixels πανό.

Δωρεάν πρότυπο για τη φιλοξενία (1009)